• icon+903842131890
  • iconinfo@nevsehirsmmmo.org.tr KEP ADRESİ : nevsehirsmmmo@hs03.kep.tr
  • icon+903842131890

2022  YILI DEFTER TASTİK ÜCRETLERİ

2022  YILI DEFTER TASTİK ÜCRETLERİ

2022  YILI DEFTER TASTİK ÜCRETLERİ

2022  YILI DEFTER TASTİK ÜCRETLERİ

      2022 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2022 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar 02.12.2021 tarihinde yapılan toplantıda alınmıştır.  (BELİRLENEN RAKAMLAR ASGARİ MİKTAR OLUP DEFTER SAYFA SAYISINA GÖRE ARTIŞ OLACAKTIR.)

 

1.    İSLETME DEFTERİ                           :      500,00.-TL

        2022 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.

2.    BİLANÇO USULÜ DEFTER                 : 1.750 ,00.-TL

       Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri noter tasdik ücreti, 2022 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

3.    SERMAYE ŞİRKETLERİ  :                   2.000,00.-TL

       Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri, Karar defteri noter tasdik ücreti 2022 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs

4.    E-DEFTER  :                                          2.500,00.-TL

 

      Not : Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.