NSMMM Odasından Enflasyon Düzeltme İşleminden Alınacak Ücret Hakkında Önemli Açıklama

 

Enflasyon düzeltmesi işlemleri ücrete tabidir. Bu işlemler tarifede yer alan tutarlara göre ücretlendirilmelidir. 

Değerli üyemiz; mevzuat gereğince 2023 ve müteakip dönem mali tabloları enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Bu nedenle olağan ve düzeltilmiş olmak üzere iki ayrı mali tablo hazırlanarak beyan edilecektir. Enflasyon düzeltmesi işlemleri yoğun mesai harcanmasını zorunlu kılan, teknik bilgi gerektiren birçok hesaplamayı içermektedir. 

Bu işlemler bütünü yeni bir iş yükü getirmekte ve daha fazla zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır. Doğal olarak bu işlemlerin ücretlendirilmesi ve enflasyon düzeltmesine tabi işletmelere yansıtılması bir zorunluluktur. 

Üst birliğimiz TÜRMOB tarafından 2024 yılı için belirlenen Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine ilişkin Notlar bölümünün 3.7. maddesinde “Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 40 ilave edilir.” hükmü bulunmakta ve madde devamında 2023 yılı Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin asgari ücret tutarları yer almaktadır. 

Enflasyon düzeltmesine tabi işletmeler tarifede yer alan tutarlara göre ücretlendirilmelidir. 

Tüm üyelerimize duyurulur. 

Tarife: (8. Sayfa; 3.7. madde) 

https://ebirlik.turmob.org.tr/static/2024%20SMMM%20Asgari%20Ucret%20Tarifesi(1.Grup).pdf